Kiš in Andrić – možna poetološka vzporednica

  • Slobodan Vladušić
Ključne besede: srbska književnost, srbski pisatelji, poetika, avtopoetika, zgodovina, zgodba, primerjalne študije, Serbian literature, Serbian writers, poetics, autopoetics, history, story, comparative studies

Povzetek

Temeljno izhodišče razprave je ugotovitev, da pri ustvarjanju književnih del tako Andrić kot Kiš uporabljata zgodovinske dokumente, vendar to počneta na dva različna načina. To različnost obravnavamo v kontekstu epohalnega izziva, na katerega morata odgovoriti oba avtorja, to pa je premoč informacije nad zgodbo. Medtem ko je poetološka reakcija na ta izziv pri obeh avtorjih različna, pa jima je skupno to, da razlikujeta med uradno priznano zgodovino, ki jo istovetita s fikcijo, in nepriznanim védenjem o preteklosti. Verjameta, da ima književnost to moč, da zbere elemente tega nepriznanega védenja o preteklosti in z njimi sooči unificirano zgodovino.
Objavljeno
2017-01-15
Kako citirati
Vladušić, S. (2017) „Kiš in Andrić – možna poetološka vzporednica“, Slavistična revija, 65(1), str. 141-150. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63786594 (Pridobljeno: 17oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE