Pomen rokopisa Družba Kraljevih vrat iz prve polovice 19. stoletja za zgodovino slovenskega jezika

  • Irena Orel
Ključne besede: slovenščina, zgodovinsko jezikoslovje, neznani slovenski rokopisi, rokopisi, skladnja, leksikografija, intertekstualnost, 19. st., Slovenian language, historical linguistics, unknown Slovenian manuscripts, manuscripts, syntax, lexicography, intertextuality, 19th century

Povzetek

Prispevek je drugi del predstavitve heterogenega rokopisa s krovnim naslovom Družba Kraljevih vrat, ki poleg osebne različice črkopisa izkazuje tudi raznoliko jezikovno podobo. Rokopis je pisan pred splošnoslovenskim poenotenjem knjižnega jezika v osrednjeslovenski (kranjski) knjižni varianti prve polovice 19. stoletja in izkazuje redke dolenjske narečne ostanke starejše osrednjeslovenske knjižne norme (pogostejši so v spremnem pismu) ter opaznejše regionalne gorenjske narečne prvine. V njem prevladujejo s francosko predlogo povezane skladenjske posebnosti z značilnimi nedoločniškimi in trpnodeležniškimi polstavki ter polemični vsebini podrejen slog z ekspresivnostjo leksike in medbesedilno argumentacijo.
Objavljeno
2017-03-15
Kako citirati
Orel, I. (2017) „Pomen rokopisa Družba Kraljevih vrat iz prve polovice 19. stoletja za zgodovino slovenskega jezika“, Slavistična revija, 65(3), str. 501-516. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-65586274 (Pridobljeno: 26oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE