Obvestilnost monografije Moč in nemoč knjižnega jezika – temeljni segmenti

  • Ada Vidovič Muha
Ključne besede: jezikovna politika, globalni jezik, nacionalni jezik, knjižni jezik, multikulturnost

Povzetek

Tematsko izbiro predstavitve nekaterih temeljnih segmentov monografije Moč in nemoč knjižnega jezika
narekuje predvsem vedno znova aktualizirano vprašanje slovenščine kot jezika slovenske univerze in s tem posredno tudi znanosti na Slovenskem. Postavlja se pod vprašaj intelektualna funkcija knjižnega jezika, torej smisel njegovega obstoja. – Strnjen zgodovinski pregled razvoja (knjižne) slovenščine utemeljuje njeno življenjsko moč.

Objavljeno
2018-01-15
Kako citirati
Vidovič MuhaA. (2018) „Obvestilnost monografije Moč in nemoč knjižnega jezika – temeljni segmenti“, Slavistična revija, 66(1), str. 33-44. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-66639458 (Pridobljeno: 22september2021).
Rubrike
RAZPRAVE