O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika)

  • Franc MARUŠIČ
  • Rok ŽAUCER
Ključne besede: slovenščina, jezikoslovje, skladnja, samostalniška zveza, določnosti, določni člen, Slovene language, definiteness, definite article, adjective

Povzetek

Članek govori o tako imenovanem določnem členu ta v pogovorni slovenščini. Kakor bova pokazala s primeri, je ta členolika bededica, ki se pojavlja ob pridevnikih. Ta pogovorne slovenščine je bolj ali manj primerljiv z določno obliko pridevnika knjižne slovenščine, pa tudi srbohrvaščine, medtem ko se pomembno razlikuje od člena v nemščini, italijanščini, bolgarščini itd. Članek ima dva namena. Prvi je obstoječe opise tega "določnega člena", drugi pa s stališča generativne slovnice razložiti omenjeno prvino. Predlagano bo, da je ta osebek malostavčnega levega prilastka.
Objavljeno
2007-01-15
Kako citirati
MARUŠIČ, F. in ŽAUCER, R. (2007) „O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika)“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 223-247. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-700923 (Pridobljeno: 27november2021).
Rubrike
RAZPRAVE