Psiholingvistični vidiki procesiranja oziralnih odvisnikov v slovenščini

Avtorji

  • Matic Pavlič Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Arthur Stepanov Center za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici

Ključne besede:

psiholingvistika, sprotno razumevanje stavkov, samotempirano branje, oziralni odvisniki, slovenščina

Povzetek

Osrednji cilj sodobnih psiholingvističnih raziskav sprotnega branja stavkov je odkrivanje, katere so glavne kognitivne omejitve pri uporabi skladenjskega znanja za dosego razumevanja. Ugotovljeno je bilo, da je lažje procesirati oziralne odvisnike, pri katerih je oziralno jedro povezano s skladenjskim mestom osebka, težje pa tiste, pri katerih je oziralno jedro povezano s skladenjskim mestom predmeta – hkrati pa je procesiranje sredinsko vstavljenih struktur težje od procesiranja desno vstavljenih. Obe razliki se očitno razkrijeta z metodo samotempiranega branja, pri katerem udeleženec na računalniškem zaslonu s pritiskanjem na tipko bere stavke besedo za besedo. S to študijo so razlike v procesiranju glede na vrsto in glede na mesto vstavljanja oziralnega odvisnika prvič obravnavane tudi v slovenščini.

Literatura

Douglas Bates, Martin Mächler, Ben Bolker, Steve Walker, 2015: Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. Journal of Statistical Software 59. 390–412.

Robert Cazinkić, 2004: Pojmovanje odvisnika in razmerja med nadrednim in odvisnim stavkom. Jezikoslovni zapiski 10/1. 43–58.

Robert Cazinkić, 2001: Kategorizacija in razvrstitev oziralnikov ki in kateri. Slavistična revija 49/1–2. 55–73.

Vrinda S. Chidambaram, 2007: Relative and Pseudo-Relative Clauses in Slovene. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies 6. 287–301.

Vrinda S. Chidambaram, 2013: On resumptive pronouns in Slavic: Towards a generalized theory of pronominal structure and interpretation. Ann Arbor: ProQuest LLC.

Fernando Cuetos, Don C. Mitchell, 1988: Cross-linguistic differences in parsing: Restrictions on the use of the late closure strategy in Spanish. Cognition 30. 73–105.

Fernanda Ferreira, Charles Clifton, 1986: The independence of syntactic processing. Journal of Memory and Language 25. 348–68.

Marily Ford, 1983: A method for obtaining measures of local parsing complexity throughout sentences. Journal of Verbal Learning and Behaviour 22. 203–18.

Lyn Frazier, Janet D. Fodor, 1978: The sausage machine: A new two-stage parsing model. Cognition 6. 291–325.

Edward Gibson, 1998: Linguistic complexity: Locality of syntactic dependencies. Cognition 68. 1–76.

Edward Gibson, 2000: The dependency locality theory: A distance-based theory of linguistic complexity. Image, language, brain. Ur. Yasushi Miyashita, Alec Marantz, Wayne O’Neil. Cambridge: MIT Press. 95–126.

Peter C. Gordon, Randall Hendrick, Marcus Johnson, 2001: Memory interference during language processing. Journal of Experimental Psychology 27. 1411–23.

Nino Grillo, João Costa, 2014: A novel argument for the universality of parsing principles. Cognition 133. 156–87.

Daniel Grodner, Edward Gibson, 2005: Consequences of the serial nature of linguistic input for sentential complexity. Cognitive Science 29. 261–90.

Marko Hladnik, 2015: Mind the Gap: Resumption in Slavic Relative Clauses. Utrecht: LOT.

Marko Hladnik, 2018: Povzemalni zaimki v oziralnih odvisnikih. Jezikoslovni zapiski 24. 63–78.

Florian T. Jaeger, 2008: Categorical Data Analysis: Away from ANOVAs and towards Logit Mixed Models. Journal of Memory and Language 59. 434–46.

Marcel Adam Just, Patricia A. Carpenter, 1992: A Capacity Theory of Comprehension: Individual Differences in Working Memory. Psychological Review 99. 122–49.

Marcel A. Just, Patricia A. Carpenter, Jacqueline D. Wooley, 1982: Paradigms and processes in reading comprehension. Journal of Experimental Psychology 111. 228–38.

Jonathan King, Marcel A. Just, 1991: Individual differences in syntactic processing: The role of working memory. Journal of Memory and Language 30. 580–602.

Helena Křížková, 1970: Relativní věty v současných slovanských jazycích. Slavia XXXIX/1. 10–40.

Roger Levy, Evelina Fedorenko, Edward Gibson, 2013: The syntactic complexity of Russian relative clauses. Journal of Memory and Language 69. 461–95.

Nenad Lovrić, 2003: Implicit prosody in silent reading: Relative clause attachment in Croatian. New York: City University of New York.

George A. Miller, 1956: The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information. Psychological Review 63. 81–97.

George A. Miller, Noam Chomsky, 1963: Finitary models of language users. Handbook of mathematical psychology 2. Ur. William H. Batchelder, Irvine Hans Colonius, Ehtibar N. Dzhafarov. Cambridge: John Wiley & Sons Inc. 419–91.

R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Na spletu.

Irina A. Sekerina, 2002: The Late Closure principle in processing of ambiguous Russian sentences. Current Approaches to Formal Slavic Linguistics. Contributions of the Second European Conference on Formal Description of Slavic Languages FDSL II. Ur. Peter Costa in Jens Frasek. Frankfurt: Peter Lang. 205–17.

Irina A. Sekerina, Eva M. Fernández, Krassimira A. Petrova, 2003: Relative clause attachment in Bulgarian. Formal description of Slavic languages 12.

Arthur Stepanov, Penka Stateva, 2015: Cross-linguistic evidence for memory storage costs in filler-gap dependencies with wh-adjuncts. Frontiers in Psychology 6. 1301.

Jože Toporišič, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Matthew J. Traxler, Robin K. Morris, Rachel E. Seely, 2002: Processing subject and object relative clauses: Evidence from eye movements. Journal of Memory and Language 47. 69–90.

Mladen Uhlik, Andreja Žele, 2016: Primerjalna analiza dveh tipov stavčnih zgradb s povedkovim določilom v slovenščini in ruščini. Slavistična revija 64/3. 385–400.

Mladen Uhlik, Andreja Žele, 2018: Predmetni da-odvisniki v slovensko-ruski sopostavitvi. Slavistična revija 66/2. 213–33.

Tessa Warren, Edward Gibson, 2002: The influence of referential processing on sentence complexity. Cognition 85. 79–112.

Prenosi

Objavljeno

2020-12-31

Kako citirati

Pavlič, M. in Stepanov, A. (2020) „Psiholingvistični vidiki procesiranja oziralnih odvisnikov v slovenščini“, Slavistična revija, 68(4), str. 543–561. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/3861 (Pridobljeno: 2 oktober 2022).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE