Dva kajkavska prijevoda prve drame Karla von Eckartshausena

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.57589/srl.v71i3.4123

Ključne besede:

hrvatska kajkavska drama, prosvjetiteljstvo, kritika staleškog društva, sentimentalizam

Povzetek

Bavarski pisac Karl von Eckartshausen (1752–1803) ostao je u njemačkom pa i u dijelu europskog kulturnog pamćenja prisutan ponajprije kao autor utjecajnih ezoterijskih spisa te kao politički publicist. I premda njegov dramski opus obuhvaća osam tekstova napisanih u vremenskom rasponu od 1778. do 1800. godine, taj je segment Eckartshausenova stvaralaštva u germanistici uglavnom zaboravljen. Činjenica da su u hrvatskoj kajkavskoj književnosti poznati prijevodi njegovih triju drama predstavlja stoga svojevrstan kroatistički izazov. U ovom se prilogu analiziraju dva kajkavska prijevoda prve Eckartshausenove drame – Das Vorurtheil über den Stand und die Geburt (1778) – nastala u relativno dugom vremenskom odmaku od izvornika: anonimni iz 1821 te prijevod Jakoba Lovrenčiča objavljen 1830. godine. Analiza se osim na kompozicijske i sadržajne usporedbe usredotočuje i na transfer idejnog supstrata Eckartshausenova teksta. Pokazano je da se dva kajkavska prijevoda temelje na dvama različitim njemačkim predlošcima.

Literatura

Izvori

Karl von Eckartshausen [C. von E.], 1778: Das Vorurtheil über den Stand und die Geburt: Ein Lustspiel in drey Aufzügen. München: Joh. Nepomuk Fritz.

Karl von Eckartshausen [Hofrath von Eckartshausen], 1789: Das Vorurtheil über den Stand und die Geburt: Ein Lustspiel in drey Aufzügen. Brünn: Joh. Sylv. Siedler.

Karl von Eckartshausen [J. W.], 1794: Das Vorurtheil über Stand und Geburt: Ein Lustspiel in drey Aufzügen. Leipzig u. Cilli: Franz Joseph Jenko.

Karl von Eckartshausen, 1821: Krivi sud zvrhu stališa i poroda. Anonimni prijevod, rkp. NSK, Sign. R 3273.

Karl von Eckartshausen, 1830: Predsud zvrhu stališa i roda. Preveo Jakob Lovrenčič. Varaždin: Januš Sangila.

Literatura

Nikola Andrić, 1901: Izvori starih kajkavskih drama. Rad JAZU 146. 5–77.

Nikola Batušić, 2002: Starija kajkavska drama. Zagreb: Disput.

Franjo Fancev, 1940: Dva igrokaza hrvatske kajkavske dramatike iz početka 19. vijeka. Građa za povijest književnosti hrvatske 15. 201–19.

Antoine Faivre, 1969: Eckartshausen et la théosophie chrétienne. Paris: Klincksieck.

Hans Graßl, Friedrich Merzbacher, 1959: Eckartshausen, Karl von. Neue Deutsche Biographie 4. 284–5. Na mreži.

Hans Grassl, 1968: Aufbruch zur Romantik: Bayerns Beitrag zur deutschen Geistesgeschichte 1765 – 1785. München: Beck.

Vladimir Gudel, 1900: Stare kajkavske drame: književna studija. Zagreb: Tisak Dioničke tiskare.

Kristina Jug, 2022: Kazalište na Kaptolu: anonimne kajkavske dramske adaptacije s kraja 18. i početka 19. stoljeća. Zagreb: Leykam international.

Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Na mreži.

Đuro Šurmin, 1894: Pabirci po kajkavskoj literaturi IV. Vienac 26/49. 783–7.

Objavljeno

2023-11-10

Kako citirati

Dukić, D. (2023) „Dva kajkavska prijevoda prve drame Karla von Eckartshausena“, Slavistična revija, 71(3), str. 257–275. doi: 10.57589/srl.v71i3.4123.

Številka

Rubrike

RAZPRAVE