Dnevnik in pismo kot modela slovenske kratke proze med vojnama

  • Lado KRALJ
Ključne besede: slovenska književnost, kratka proza, dnevniki, pisma, 2. svet. vojna, literarne študije

Povzetek

Slovenska kratka proza je v času med obema vojnama pogosto simulirala obliko dnevnika pa tudi pisma, Takšna fiktivna pisma in fiktivni dnevniki se s posebnimi literarnimi strategijami trudijo učinkovati neliterarno in neizmišljeno, tj. kot dokumenti realnega življenja. Ena teh strategij je inerkalarni čas, druga pa se ravna po doktrini o nadčasovni karakterni konstanti pisca dnevnika: ta je odtujen od okolja, zato čustveno prenapet, nagnjen k solipsizmu ali tudi k samomoru.
Objavljeno
2006-02-15
Kako citirati
KRALJ, L. (2006) „Dnevnik in pismo kot modela slovenske kratke proze med vojnama“, Slavistična revija, 54(2), str. 205-220. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32171362 (Pridobljeno: 3december2021).
Rubrike
RAZPRAVE