Matej Sovič in njegov latinski prevod cerkvenoslovanske slovnice Meletija Smotrickega iz leta 1773

  • Vanda BABIČ
Ključne besede: stara cerkvena slovanščina, slovnice, prevodi, transkripcija, korespondenca, 17.-18. st., Old Church Slavic, grammars, translations, transcription, correspondence, 17th-18th century

Povzetek

Avtorica v svojem članku predstavlja del Zoisove zapuščine v Rokopisnem oddelku NUK v Ljubljani, tri med seboj povezane rokopisne enote: Sovićev latinski prevod slovnice Grammatiki Slavenskija pravilnoe Sintagma Meletija Smotrickega (1619) iz leta 1773 in dva fascikla s korespondenco Mateja Sovića z Italijanom Albertom Fortisom. Pri prvi, najpomembnejši rokopisni enoti - latinskem prevodu in prepisu starocekvenoslovanskega besedila, avtorica ugotavlja povezanost Sovićevega dela s prvo izdajo cerkvenoslovanske slovnice iz leta 1619 oziroma s popravljeno moskovsko izdajo iste slovnice iz leta 1684.
Objavljeno
2008-12-15
Kako citirati
BABIČ, V. (2008) „Matej Sovič in njegov latinski prevod cerkvenoslovanske slovnice Meletija Smotrickega iz leta 1773“, Slavistična revija, 56, str. 45-46. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-37256546 (Pridobljeno: 10julij2020).
Rubrike
RAZPRAVE