O medmetih, zlasti o njihovih razločevalnih lastnostih: Poudarjen slovarski vidik

Avtorji

  • Andreja Žele Domen Krvina

Ključne besede:

slovenščina, medmeti, razločevanje, členki, slovarji, razlage, zložena poved, Slovenian language, interjections, distinction, particles, dictionaries, definitions

Povzetek

Namen prispevka je zastaviti izhodiščna merila za čim bolj jasno prepoznavanje medmetov in za posledično čim bolj jasno razločevanje zlasti med medmeti in členki v nastajajočem novem razlagalnem slovarju knjižne slovenščine. Obravnava najprej komentira tipologijo medmetov in predstavlja teoretična merila za ločevanje medmetov zlasti od členkov, praktična slovarska predstavitev medmetov pa je pospremljena z novo tipologijo slovarskih razlag za medmete in s problemskimi komentarji.

Prenosi

Objavljeno

2017-02-15

Kako citirati

Domen Krvina, A. (2017) „O medmetih, zlasti o njihovih razločevalnih lastnostih: Poudarjen slovarski vidik“, Slavistična revija, 65(2), str. 201–228. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-41719597 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE