Kulturna identiteta in postmoderna družba pri pouku književnosti

  • Alenka Žbogar
Ključne besede: književnost, književna didaktika, postmoderna, kulturna identiteta, strpnost, eng, literature, didactics, literary pedagogy, postmodernism, cultural identity, tolerance

Povzetek

Opisane so značilnosti postmoderne družbe in postmodernega subjekta ter prikazano, kako lahko v postmoderni dobi sooblikujemo posameznikovo individualno in nacionalno, pa tudi globalno kulturno identiteto, krepimo medkulturno povezovanje (inter- in intrakulturno) ter prispevamo k razvijanju kulturne zavesti. Izkaže se, da je vzgoja za strpnost - poleg problemsko-ustvarjalnega poučevanja in učenja - ena temeljnih določilnic sodobnega pouka književnosti.
Objavljeno
2010-03-15
Kako citirati
Žbogar, A. (2010) „Kulturna identiteta in postmoderna družba pri pouku književnosti“, Slavistična revija, 58(3), str. 349-360. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-43795298 (Pridobljeno: 3junij2020).
Rubrike
RAZPRAVE