O slovarskem delu monografije Hildegard Striedter Temps Deutsche Lehnwörter im Slovenischen

  • Simona Štavbar
Ključne besede: slovenščina, nemščina, prevzete besede, leksikografija, etimologija, digitalizacija, slovarji, obrnjeni slovarji, Slovene languge, German langauge, loanwords, lexicography, etymology, digitalization, dictionaries, reverse dictionary

Povzetek

V prispevku je predstavljen pilotni projekt digitalizacije slovarjev prevzetih besed, ki vključuje tudi slovarski del monografije Slovenische Lehnwörter im Deutschen avtorice Hildegard Striedter-Temps. Opisane so značilnosti tiskanega slovarskega dela monografije. Slovar ima specifično sestavo, in sicer gre za kompilacijo sekundarnih virov, navedenih in organiziranih v slovarskih člankih, avtoričin prispevek pa je predvsem v komentiranju jezikovnih podatkov in v popravkih napačnih etimoloških in drugih razlag ter navedb določenih avtorjev. Na kratko je opisano tudi tehnično ozadje digitalizacije portala z ročno delno digitalizacijo seznama besed navedenega slovarja.
Objavljeno
2013-03-15
Kako citirati
Štavbar, S. (2013) „O slovarskem delu monografije Hildegard Striedter Temps Deutsche Lehnwörter im Slovenischen“, Slavistična revija, 61(3), str. 523-534. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-53102946 (Pridobljeno: 17oktober2021).
Rubrike
RAZPRAVE