Možnost interpretacije frazemov v dvojezičnih slovarjih

  • Liudmila Pesehonova Kosem
Ključne besede: slovenščina, ruščina, leksikografija, dvojezična leksikografija, prevodna ustreznica, enakovrednost, dvojezični slovarji, Slovenian language, Russian language, lexicography, translational equivalent, equivalence, bilingual dictionaries

Povzetek

V članku je z zgledi iz rusko-slovenskih in slovensko-ruskih slovarjev obravnavan problem interpretacije izhodiščnega frazema, zlasti v primerih, kjer je ponudba na strani prevodnega ustreznika osiromašena in kjer je ta podan z eno samo besedo. Prikazana so pomenska razmerja med frazemom in besedo, utemeljena je neustreznost enobesednega prevoda.
Objavljeno
2016-02-15
Kako citirati
Pesehonova KosemL. (2016) „Možnost interpretacije frazemov v dvojezičnih slovarjih“, Slavistična revija, 64(2), str. 139-150. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-61136994 (Pridobljeno: 27september2021).
Rubrike
RAZPRAVE