Za oddajo prispevkov online in preverjanje statusa prispevkov je potreba Pojdi na vstop ali Prijava

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med procesom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
  • Prispevek še ni bil nikjer objavljen niti ni bil poslan v objavo v drugo publikacijo (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
  • Datoteka oddanega prispevka je v formatu OpenOffice [ODT] ali Microsoft Word [DOCX].
  • Kjer je možno, so vgrajene URL-povezave do literature. Samih http-jev, posebej dolgih ne, naj članek ne navaja, namesto tega naj bo navedeno ime spletišča ali samo Na spletu.
  • Uporabljena pisava je velikosti 12 pik; krepko so postavljeni samo naslovi in podnaslovi članka, ležeče pa naslovi citiranih tekstov, zlasti samostojnih izdaj. Ilustracije, slike in tabele so na pravih mestih v besedilu, ne pa na koncu besedila.
  • Besedilo ustreza stilskim in bibliotehničnim zahtevam navedenimi v Navodila avtorjem, ki se nahajajo v rubriki O publikaciji.
  • Če oddajate prispevek v recenzijo, iz datoteke z besedilom odstranite ime avtorja, prav tako pa iz datoteke pobrišite podatke o urejanju, iz katerih je mogoče ugotoviti, kdo je avtor besedila:
    (navodila za MS Word).

Izjava o zasebnosti

Imena in e-poštni naslovi vpisani v tem spletišču se bodo striktno uporabljala le za navedene namene te publikacije in ne bodo predane nobeni tretji osebi.