Zadnja številka / Current Issue

2017 / Številka 4


RAZPRAVE / ARTICLES

Teja Rebernik, Dicky Gilbers
Morebitni medsebojni vpliv prozodije slovenskega govora in slovenske ljudske pesmi / Possible Mutual Influences in the Prosody of Slovene Speech and Slovene Folk Songs


Strani / Pages: 577–592
  

Krzysztof Tomasz Witczak, Jan Sosnowski
Drei rätselhafte Ortsnamen des weluner Landes: Czastary, Dzietrzniki, Rekinczi / Three Enignmatic Toponyms in Wieluń Region: Czastary, Dzietrzniki, Rekinczi


Strani / Pages: 593–610
  

Александр И. Грищенко (Aleksander I. Griščenko/Alexander I. Grishchenko)
«Дикие звери» Сигизмунда Герберштейна и перечень чистых копытных в правленом славяно-русском пятикнижии / The “Wild Beasts” of Sigismund von Herberstein and the List of Clean Ungulates in the Edited Slavonic-Russian Pentateuc


Strani / Pages: 611–628
  

Blaž Kavšek
Didaktična poezija in njeno mesto v literarni zgodovini: Primer Johanna Christopha Gottscheda in Matije Antuna Relkovića / Didactic Poetry and Its Place in Literary History: The Case of Johann Christoph Gottsched and Matija Antun Relković


Strani / Pages: 629–640
  

Ana Elaković-Nenadović, Snežana Božanić
Dubrovačke teme v Dučićevoj poeziji / The Dubrovnik Landscape and Images of Baroque Dubrovnik in Dučić’s Narrative and Metaphysical Poetry


Strani / Pages: 641–652
  

Ivan Smiljanić
Ivan Tavčar v Kranju / Ivan Tavčar in Kranj


Strani / Pages: 653–667
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Alenka Župančič
Poizkus rekonstrukcije pesmi Otona Župančiča / An Attempt to Reconstruct a Poem by Oton Župančič


Strani / Pages: 669–678
  

Andreja Žele
O etnolingvistiki po slovensko / On Ethnolinguistics in Slovene


Strani / Pages: 679–680
  

Aleksander Isačenko
Nova slovenska ženska lirika, Lili Novy: Temna vrata, Ljubljana 1941, Akademska založba / New Slovenian Women's Poetry, Lili Novy: Temna vrata, Ljubljana 1941, Akademska založba


Strani / Pages: 681–682
  

Alenka Šivic-Dular
Zapisnik plenarnega zasedanja Mednarodnega slavističnega komiteja (Beograd, 24.–25. avgusta 2017) / Minutes of the International Slavic Committee's Business Meeting (Belgrade, 24–25 August 2017)


Strani / Pages: 683–688
  

https://srl.si:443/
Spremenjeno / Changed: 5. 9. 2014, 12:27