Zadnja številka / Current Issue

2017 / Številka 3


RAZPRAVE / ARTICLES

Jožica Čeh Steger
Podoba Slovencev v Bartschevem romanu Das deutsche Leid / The Image of Slovenes in Bartsch’s Novel Das Deutsche Leid


Strani / Pages: 433–445
  

Blaž Podlesnik
Vodka in pir … Knjiga kot orožje v primeru Zaharja Prilepina / The Book as a Weapon in the Case od Zakhar Prilepin


Strani / Pages: 447–458
  

Natalia Kaloh Vid
Posodabljanje prevodov: Prevajanje kulturnospecifičnih elementov v prvih dveh knjigah romana Bratje Karamazovi / Retranslation: Translating Culturally Specific Elements of the First Two Books of Dostoevsky's Novel The Brothers Karamazov


Strani / Pages: 459–474
  

Danijela Marot Kiš
Sjećanje na život: Pripovijedanje i pamćenje u romanu Mamac Davida Albaharija / Remembering a Life: Narration and Memory in David Albahari's Novel Mamac


Strani / Pages: 475–486
  

Mateja Curk
Dialog sodobnih literarnih ustvarjalcev z večkulturnostjo evropske družbe / Contemporary Writers in Dialog with Multicultural European Society


Strani / Pages: 487–500
  

Irena Orel
Pomen rokopisa Družba Kraljevih vrat iz prve polovice 19. stoletja za zgodovino slovenskega jezika / The Significance of the Družba kraljevih vrat Manuscript of the First Half of the Nineteenth Century for the History of the Slovene Language


Strani / Pages: 501–516
  

Aleksandra Bizjak Končar
Dialoške značilnosti pridižnega besedila – jezikoslovni vidik / Dialogic Features of Homiletic Texts - A Linguistic Model


Strani / Pages: 517–536
  

Андрей Евгеньевич Бочкарев
O русской гордости и смежных понятиях / On Russian Pride and Related Concepts


Strani / Pages: 537–550
  

Наталья Григорьевна Карапетян, Людмила Константиновна Серова
Kонцептуальное отношение к погоде как проявление национальной ментальности / The Conceptual Relationship to Weather as a Manifestation of National Mentality


Strani / Pages: 551–558
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Vita Žerjal Pavlin
Alenka Jensterle-Doležal: Ključi od labirinta: O slovenski poeziji / Alenka Jensterle-Doležal: Keys to the Labyrinth: On Slovene Poetry


Strani / Pages: 559–564
  

Vlasta Kučiš
Prevajanje in migracije / Translation and Migration – Trans 2017 / Prevajanje in migracije / Translation and Migration – Trans 2017


Strani / Pages: 565–568
  

Л. В. Куркина
Metka Furlan: Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji / Metka Furlan: Contributions to Slovene and Slavic Etymology


Strani / Pages: 569–576
  

https://srl.si:443/
Spremenjeno / Changed: 5. 9. 2014, 12:27