Protipomenskost v jezikoslovnih delih slovenskih protestantov

Avtorji

  • Marjeta Humar

Ključne besede:

slovenščina, protipomenke, neknjižni slovarji, raznokorenske protipomenke, 16.st., Slovene language, antonyms, non-standard dictionaries, antonyms with different roots, 16th cent.

Povzetek

Protestantski neknjižni slovarji ob sopomenkah izkazujejo tudi protipomenke: a) z izborom iztočnic v krajšem slovarskem besedilu (Kreljeva Otročja Biblija, 1566), b) z izborom primerov v slovnici (Zimske urice, 1584), c) z izborom iztočnic v registrih v Dalmatinovem prevodu Peterih Mojzesovih knjig (1578) in Biblije (1584). Protipomenke niso posebej označene. Na zavestno navajanje v Zimskih uricah verjetno kaže raba dvopičja med primeroma ali slovarska ureditev, saj se pri protipomenskih parih tako kot pri sopomenskih poruši abecedni red. Sopomenke nimajo tujejezičnih ustreznic, protipomenke pa imajo latinsko ali nemško ustreznico. Prevladujejo raznokorenski protipomenski pari. Izbor predpon za tvorbo istokorenskih protipomenskih parov je zelo omejen.

Prenosi

Objavljeno

2009-12-15

Kako citirati

Humar, M. (2009) „Protipomenskost v jezikoslovnih delih slovenskih protestantov“, Slavistična revija, 57, str. 269–278. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-29620013 (Pridobljeno: 1 april 2023).

Številka

Rubrike

RAZPRAVE